• ул. Индустриална зона
    гр. Долна Митрополия, 5855
  • Тел: +359 64 908 000
    Факс: +359 64 908 001
  • office@zvezda-bg.com
Новини
  • Дружеството се подготвя за изкупуване и търговия със селско стопанска продукция. (май 2013)

  • През месец Юни 2013 пускаме в експлоатация 9 броя силози за съхранение на зърно, изградени по мярка 123 на ДФ "Земеделие".  Общият капацитет на силозите е  100 000 м3 (май 2013)

ЗВЕЗДА АД гр. Долна Митрополия е създадена като цех на "Захарен завод" - Долна Митрополия през 1942 г. През 1980 г. маслената фабрика се отделя като самостоятелно предприятие, а от 1998 г. е частно акционерно дружество.

С годините ЗВЕЗДА АД се превърна в един от най-големите производители на олио в България. През последните 10 години дружеството постоянно се стреми да се обновява, модернизира и развива, като интензивно инвестира в най-съвременни технологии и в повишаване на качеството и капацитета на произвежданата продукция.

Цеховете на предприятието са модернизирани и отговарят на изискванията на Европейския съюз по отношение на качеството на произведените продукти.

ЗВЕЗДА АД има приложена, въведена и поддържана система от процедури и програми за управление на безопасността на продуктите. Тази система от процедури и програми е в съответствие с принципите на HACCP.

ЗВЕЗДА АД е сертифицирана по FSSC 22000: верзия 3, 2013, ISO 22000:2005 и EU-ISCC.